Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons personeelsbeleid

Menselijkheid in het hart van ons model

STEF stelt de mens centraal bij zijn aanwervingen. De groep heeft een personeelsbeleid opgezet, dat talenten valoriseert en aan iedereen de middelen beschikbaar stelt om een carrière op te bouwen volgens zijn of haar mogelijkheden. Wij begeleiden onze werknemers bij hun opleiding en loopbaanontwikkeling.

Deelnemen!

Wij zijn toegewijd aan onze werknemers, daarom kunnen zij deelnemen in het succes van het bedrijf: werknemers kunnen aandeelhouders worden. Dit systeem is een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis en de bedrijfscultuur van de groep. Wij beschouwen een hoog aantal aandeelhoudende werknemers als een instrument om de doeltreffendheid van STEF binnen haar activiteit te versterken. Dit model weerspiegelt al 25 jaar de betrokkenheid van de groep bij zijn medewerkers.

Diversiteit: een prioriteit.

STEF is zich ervan bewust dat diversiteit een troef is en de drijvende kracht achter efficiëntie. Onze onderneming stimuleert een bedrijfscultuur die alle soorten diversiteit respecteert: zichtbaar en onzichtbaar. Iedereen krijgt binnen de organisatie dezelfde mogelijkheden voor toegang tot werk en ontwikkeling, in alle landen waar de groep actief is. STEF wil dat iedereen zich op zijn plaats voelt en zijn potentieel ten volle kan ontwikkelen. Een speciaal team, dat onder de HR directie valt, ziet erop toe dat deze principes worden nageleefd en bevorderd.

Middelen beschikbaar stellen

Ons opleidingsbeleid is gericht naar de toekomst. Wij bereiden ons voor op transformaties en behoeften van de arbeidsmarkt. Zo vergroten we de inzetbaarheid en het enthousiasme van de teamleden. Dankzij gecertificeerde opleidingsprogramma’s, is het mogelijk om u intern te ontwikkelen. Hiermee worden zowel persoonlijke als professionele competenties verrijkt. 70 % van de kader- en directiefuncties worden via interne promotie ingevuld. Werknemers, op alle niveaus, worden gedurende hun hele carrière begeleid. Met deze begeleiding kunnen medewerkers zich ervan verzekeren dat hun verlangens overeenkomen met de behoeften van STEF. Begeleiding schept de voorwaarden voor een sterke betrokkenheid.